Płatności

Wpłaty za zajęcia dokonujemy DO KOŃCA KAŻDEGO MIESIĄCA przelewem na konto :

citibank  nr 31 1030 0019 0109  8514 9287 0019

W tytule wpłaty proszę o podanie :

” imię nazwisko dziecka – rodzaj zajęć – za jaki miesiąc „

Należności można dokonywać również gotówką, przed lub po zajęciach.

Na prośbę Sz. Rodzica wystawiana jest faktura .

ODPŁATNOŚĆ ZA PONIŻSZE ZAJĘCIA USTALAMY KONTAKTUJĄC SIĘ DROGĄ MAILOWĄ :
piotr@snowkids.pl , telefonicznie :603099883 lub bezpośrednio przed zajęciami .

W miarę możliwości proszę o dokonywanie wpłat do 10 każdego miesiąca

Dziękuję serdecznie –  Piotr Brzozowski

Copyright©Snowkids Piotr Brzozowski 2008-2023 . Wszelkie prawa zastrzeżone.

Materiał ten jest ograniczony i chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami, które posiada autor tego opracowania: Piotr Brzozowski .Materiał nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany bez pisemnej zgody autora.